Lean og coaching

Tor 19 Apr KL 19:30 Fri entrÉ
v/coach Anders Ibsen
Del 1: Intern coach kontra ekstern coach: Et bud på hvad coaching er og kan bruges til i en organisatorisk kontekst. Hvad kræver det at være coach i en organisation? Hvor går grænserne mellem intern og ekstern coaching, og hvordan kan de to coachingformer supplere
hinanden?

Del 2: Coaching i en Lean-Kultur: Et bud på Leans menneskelige dimension. Hvad har coaching og Lean til fælles? Hvordan coaching sikrer vedholdende ejerskab for Lean i en organisation.

Anders Ibsen er intern Coach i en af Danmarks største Pensionsselskaber med 450 ansatte, hvor han har ansvaret for den menneskelige dimension i selskabets implementering af Lean. Han er uddannet coach/træner i Danmark og England. Udover Lean har han specialiseret sig inden for NON-verbal kommunikation.